Privacy verklaring Muscle Motion

Muscle Motion Muscle Motion, gevestigd aan Oude Boekeloseweg 11, 7553 DS Hengelo, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muscle Motion kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Muscle
Motion, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Muscle Motion
verstrekt. Muscle Motion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Muscle Motion deze gegevens nodig heeft

Muscle Motion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt
kunt worden. Daarnaast kan Muscle Motion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit Personal Training of groepstraining (bv de
damessportgroep of bootcamp). Hiervoor kunnen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden
zoals:
- Uw geboortedatum
- Uw geslacht
- Vragen over uw gezondheid
- Antropometrische gegevens (afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam)
Muscle Motion verwerkt deze persoonsgegevens voor het veilig en effectief kunnen uitvoeren van de
overeenkomst tussen uzelf en Muscle Motion.

Hoe lang Muscle Motion uw gegevens bewaart

Muscle Motion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 3 maanden bewaard indien
er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na het bereiken van een overeenkomst worden uw
persoonsgegevens worden door Muscle Motion gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot
maximaal 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Persoonsgegevens voor financiële administratie worden
voor maximaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Muscle Motion verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alléén als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u, maar pas na uw toestemming. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Muscle Motion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@musclemotion.nl. Muscle Motion zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Muscle Motion worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Muscle Motion gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet
aan derden verstrekt.
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Beveiligen

Muscle Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website
van Muscle Motion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat / HTTPS om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Muscle Motion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Muscle Motion bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
- wachtwoordbeleid op al onze systemen
- er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten
- (ingehuurde) trainers bij Muscle Motion zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Muscle Motion verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met Muscle Motion op via info@musclemotion.nl. www.musclemotion.nl is de website van Muscle
Motion.

Geautomatiseerde besluitvorming

Muscle Motion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muscle
Motion) tussen zit.

Muscle Motion is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Oude Boekeloseweg 11, 7553 DS Hengelo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 8123723
Telefoon: 06-28230401
E-mailadres: info@musclemotion.nl